Vážení športoví priatelia,

​po dvojročnej pauze vynútenej pandémiou sme sa rozhodli opätovne zorganizovať mládežnícke turnaje pre kategórie U-9 až U-12 v mestách Bratislava, Pezinok a Snina.

Miesto turnaja: Bratislava

Termín turnaja: 10.12.2022

Kategória: U-09

Počet prihlásených družstiev 2 / 8

Miesto turnaja: Snina

Termín turnaja: 10.12.2022

Kategória: U-10

Počet prihlásených družstiev 1 / 8

Miesto turnaja: Bratislava

Termín turnaja: 11.12.2022

Kategória: U-10

Počet prihlásených družstiev 1 / 8

Miesto turnaja: Snina

Termín turnaja: 11.12.2022

Kategória: U-12

Počet prihlásených družstiev 1 / 8

Miesto turnaja: Bratislava

Termín turnaja: 17.12.2022

Kategória: U-11

Počet prihlásených družstiev 1 / 8

Miesto turnaja: Pezinok

Termín turnaja: 18.12.2022

Kategória: U-09

Počet prihlásených družstiev 1 / 8

Miesto turnaja: Bratislava

Termín turnaja: 18.12.2022

Kategória: U-12

Počet prihlásených družstiev 1 / 8

Registráciu je potrebné vykonať najneskôr do 23.11.2022. Družstvo sa považuje za prihlásené až po zaplatení štartovného, najneskôr do 22.11.2022.