top of page

Ukončené turnaje

 

Táto sekcia slúži ako archív organozvaných turnajov občianským združením.  Veríme, že postupne vytvoríme rozdelenie turnajov podľa

rokov, kedy sa konali.

 

Turnaje v roku 2020

 

Turnaje v roku 2019

 

Turnaje v roku 2018

 

Turnaje v roku 2017

 

Turnaje v roku 2016

 

 

Turnaje v roku 2015

 

Turnaje v roku 2014

bottom of page