top of page
futbalove turnaje

Plastic People

web: www.plasticpeople.sk

O SPOLOČNOSTI

 

„Spoločnosť Plastic People s.r.o. je zárukou poskytovania kvalitných a profesionálnych služieb“

 

Spoločnosť Plastic People, s.r.o. začala podnikať v oblasti odpadového hospodárstva v roku 2005. Spoločnosť je prevádzkovateľom Areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory Hlohovec v ktorom prevádzkuje zariadenia na zneškodňovanie nie nebezpečného odpadu, inertného odpadu, nebezpečného odpadu, zariadenie na zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu a kompostáreň zeleného odpadu a zariadenie pre zber a zhromažďovanie odpadu a pre zber a zhromažďovanie elektroodpadu.

 

Prevádzkovanie zariadení na zhodnotenie, zneškodnenie a zber odpadov  sa riadi súčasnou platnou legislatívou SR a prísnymi vnútorným predpismi firmy.

 

Dlhodobá stratégia našej spoločnosti smeruje k poskytovaniu komplexných služieb v oblasti odpadového hospodárstva ako pre občanov tak i pre podnikateľov a verejný sektor.

 

Naša spoločnosť je držiteľom certifikátu ISO, čo je zárukou profesionality a kvality pre našich zákazníkov.

Poskytovanie služieb našou spoločnosťou je založené na individuálnom prístupe a požiadavkách klienta s dôrazom na jeho spokojnosť.

Spoločnosť Plastic People s.r.o. kladie dôraz na ekológiu a konanie v súlade s ochranou životného prostredia.

 

 

bottom of page