top of page
Športová mládež - občianske združenie​

Občianske združenie Športová mládež vzniklo v roku 2009.

 

Hlavným cieľom združenia je uspokojovať záujmy a záľuby členov a iných záujemcov, vytvárať  podmienky na upevňovanie ich zdravia, zlepšovať ich telesné a duševné zdravie, športovú  výkonnosť a prezentovať športové výsledky mládeže na internete.

 

Na tejto stránke chceme propagovať futbalové turnaje pre rôzne vekové kategórie organizované občianskym združením.

 

Web:

sportovamladez.wordpress.com

futbalovekluby.sk

 

futbalove turnaje
Michal Juško
                   zodpovený za projekt

Michal Juško: ,,Veríme, že tento projekt môže byť prospešný pre všetky zúčastnené strany. Rozhodli sme sa venovať mládeži a pri tom aj ostaneme. Zameriavame sa na zvyšovanie kvality organizovaných turnajov a spokojnosť zúčastnených klubov. V občianskom združení som zodpovedný za tento projekt organizovania turnajov."

 

Futbalove turnaje

bottom of page