top of page

Informácie k turnajom - COVID19

Vážení športoví priatelia,

​po ročnej pauze sme sa po dlhom zvažovaní rozhodli opätovne zorganizovať mládežnícke turnaje.  V zimnej sezóne 2021/2022 plánujeme zorganizovať 4 halové turnaje v Bratislave pre kategórie U-9 až U-12.

Vzhľadom na neustále sa meniacu epidemiologickú situáciu a v záujme prevencie a ochrany nášho a Vášho zdravia, sme sa rozhodli, že turnaje plánované na mesiac december 2021 budú organizované v protokole "KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ", t. j. osoby  výlučne:

• 14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny,

• 21 dní po jednodávkovej vakcíne,

• 14 dní po akejkoľvek dávke vakcíny, ak osoba preukázateľne prekonala  ochorenie pred nie viac ako 180 dňami,

• deti do 12 rokov a 2 mesiacov veku.

Keďže epidemiologické prognózy nie sú priaznivé, rozhodli sme sa, že turnaje plánované na mesiac december budú bez divákov a zároveň nebude k dispozícii ani bufet. Vzhľadom na to, žiadame rodičov, aby toto pre nich nepopulárne rozhodnutie akceptovali a na turnaji boli prítomní iba hráči a tréneri.

 

Na jeden turnaj je pevne stanovený počet 8 družstiev. Družstvá budú rozdelené do 2 skupín, kde sa bude hrať systémom (každý s každým), odohrajú sa semifinálové zápasy a zápasy o celkové umiestnenie na turnaji. 

Organizácia turnajov sa bude riadiť Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Veríme, že turnaje prebehnú v pokojnej atmosfére a všetci účastníci budú rešpektovať pokyny organizátora. Prajeme Vám pevné zdravie.

S pozdravom team O.Z. Športová mládež

bottom of page